Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja ja huojennuksen yläraja nousevat

Arvonlisäverolaki muuttuu 1.1.2016 alkaen siten, että tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava verovelvollisuuden alaraja nostetaan 10 000 euroon. Lisäksi verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja nostetaan 30 000 euroon.

Myös kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettua lakia muutetaan siten, että lakia sovelletaan vain sellaiseen liike- ja ammattitoimintaan, jonka tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.

Lakeja sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen

Maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa

1.5.2015 tuli voimaan laki, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Pidemmästä maksuajasta sopimiselle ei ole estettä mutta siitä tulee kuitenkin sopia nimenomaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kirjallista sopimusehtoa. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus siitä, että noudatettu maksuaika muuttuu säännöksessä mainittua aikarajaa pidemmäksi, ei täytä nimenomaisen sopimisen edellytystä.

Metalliromun myyntiin käännetty verovelvollisuus 1.1.2015

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan metalliromun ja -jätteen myyntiin 1.1.2015 alkaen. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että myyjän sijaan verovelvollinen on ostaja.

Verohallinto on julkaissut asiasta tiedotteen

Verovelkarekisteri käyttöön 1.12.2014

Teksti kopioitu verohallinnon tiedotteesta 3.10.2014

Verovelkarekisteriä koskeva lainsäädäntö on vahvistettu ja rekisteri otetaan käyttöön lain voimaantulopäivänä 1.12.2014.

Verovelkarekisterissä julkaistaan joulukuusta lähtien tieto siitä onko yrityksellä, elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinotoimintaa harjoittavalla kuolinpesällä verovelkaa tai ilmoituspuutteita.

Verovelkarekisterin tavoitteena on ehkäistä laiminlyöntejä ja heikentää harmaan talouden toimijoiden toimintaedellytyksiä. Rekisteri tukee tilaajavastuu- ja hankintalain asettamien velvoitteiden täyttämistä sekä edistää yhteiskunnallista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Verovelan tarkkaa määrää ei kerrota verovelkarekisterissä

Rekisterissä julkaistaan tieto siitä, jos asiakkaalla on verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä edellisten 6 kuukauden ajalta, mikäli kausiveroilmoituspuutetta ei ole korjattu. Verovelan tarkkaa euromäärää ei julkaista rekisterissä.

Verovelkarekisterissä olevia tietoja voi tarkastella Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta. Yritysten verovelkatietoja voi hakea järjestelmästä ilman tunnistautumista. Elinkeinonharjoittajien ja elinkeinotoimintaa harjoittavien kuolinpesien verovelkatietojen tarkastelu puolestaan edellyttää Katso-tunnistautumista ja tietoja saa käyttää ainoastaan tilaajavastuu- ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Elinkeinonharjoittaja, jolla on käytössään Katso-tunniste, voi tarkistaa palvelusta myös omat verovelkarekisteritietonsa.

Jos asiakkaalla on voimassaoleva maksujärjestely Verohallinnon kanssa, rekisterimerkintää ei tehdä. Myös täytäntöönpanokielto voi vaikuttaa merkintään.

 

Kuittivalvonta alkaa

Verohallinto, Poliisi ja Aluehallintoviranomainen tekevät maaliskuun aikana kuittitarkastuskäyntejä yrityksissä ympäri maan. Käynneillä kiinnitetään huomiota kuitin antamiseen ja ohjataan yrittäjiä kuitintarjoamislakiin liittyvissä kysymyksissä.

Kuitin kirjoittamisesta Verohallinto on antanut sivuilleen uutta ohjeistusta. Heidän näkemyksensä mukaan kuitti on aina kirjoitettava, vaikka asiakas ei haluaisi ottaa sitä vastaan. Sellaista vaihtoehtoa ei ohjeistuksen perusteella näyttäisi siis olevan, että käteismyynti merkittäisiin ensin kassakirjaan ja sen jälkeen kuitti tehtäisiin vain niille, jotka haluavat ottaa sen vastaan.

Puhelinnumeromme ovat muuttuneet

Vanhaan numeroomme soitettaessa puhelu yhdistetään uuteen numeroon. Siirto toimii vuoden 2014 loppuun saakka.

Uudet numeromme ovat:

010 328 6190 ”vaihde”

010 328 6191  Harri Miettinen

010 328 6192  Heidi Miettinen

010 328 6193  Raija Miettinen

010 328 6194  Johanna Laari-Monola

010 328 6195  Sirpa Kolehmainen-Mattinen

Fax 05-413 2370 (ei muutosta)

Suoriin numeroihin soitettaessa puhelu siirtyy vastaajaan, ellei puheluun vastata. Emme takaa, että vastaajaan jätetyt viestit tulisivat kuunnelluiksi.

 

Loppuvuoden ja vuodenvaihteen palveluajat

Jouluviikolla toimistomme on suljettuna 24.-26.12. mutta olemme töissä normaalisti 23.12. ja 27.12. Johanna on koko viikon lomalla.

Uuden vuoden aattona palvelemme normaalisti.

Hyvää ja Rauhallista Joulua!