Maksuaika elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa

1.5.2015 tuli voimaan laki, jonka mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

Pidemmästä maksuajasta sopimiselle ei ole estettä mutta siitä tulee kuitenkin sopia nimenomaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kirjallista sopimusehtoa. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus siitä, että noudatettu maksuaika muuttuu säännöksessä mainittua aikarajaa pidemmäksi, ei täytä nimenomaisen sopimisen edellytystä.