Säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitokirjat Vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä
Tasekirjat Vähintään 10 vuotta tilikauden päätymisestä
Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt Vähintään 10 vuotta tilikauden päätymisestä
Tilikauden tositteet Vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt
Liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto Vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt

Erityisistä syistä (esim. EU-tuet) johtuen vaadittavat säilytysajat voivat olla pidempiäkin