Korkoja

Verojen korot

2018

2017

Veronlisäys ja viivekorko
(Viivekoron vähimmäismäärä on 3,00 euroa)

7,0 %

7,0 %

Jäännösveron korko

0 – 10 000 eurolle 0,5 %

0,5 %

10 000 euroa ylittävälle osalle

2,0 %

2,0 %

Maksettava yhteisökorko (osakeyhtiöt)

2,0 %

2,0 %

Palautuskorko

0,5 %

0,5 %

Palautettava yhteisökorko (osakeyhtiöt)

0,5 %

0,5 %

Peruskorko verotuksessa

01.01.-30.06.2019 -0,25 %
01.01.-31.12.2018 -0,25 %
01.01.-31.12.2017 0,00 %
01.01.-31.12.2016 0,00 %
01.07. – 31.12.2015 0,25 %
01.01. – 30.06.2015 0,25 %
01.07. – 31.12.2014 0,50 %
01.01. – 30.06.2014 0,50 %
01.07. – 31.12.2013 0,50 %
01.01. – 30.06.2013 0,75 %
01.07. – 31.12.2012 1,50 %
01.01. – 30.06.2012 2,00 %
01.07. – 31.12.2011 2,00 %
01.01. – 30.06.2011 1,50 %
01.07. – 31.12.2010 1,25 %
01.01. – 30.06.2010 1,25 %
01.07. – 31.12.2009 1,75 %
01.01. – 30.06.2009 5,00 %
01.07. – 31.12.2008 4,75 %
01.01. – 30.06.2008 4,75 %
01.07. – 31.12.2007 4,25 %
01.01. – 30.06.2007 3,75 %
Peruskoron suuruista korkoa on peritty työsuhdelainasta ja osakaslainasta, jota ei ole luettu osakkaan (luonnollisen henkilön) pääomatuloksi. Tällä hetkellä työsuhde- ja osakaslainasta peritään uusien ohjeiden mukaan käypää korkotasoa vastaava korko.


Korkolain mukainen viivästyskorko

 01.01. – 31.12.2018  7,00 %
 01.01. – 31.12.2017  7,00 %
01.07. – 31.12.2016 7,00 %
01.01. – 30.06.2016 7,50 %
01.07. – 31.12.2015 7,50 %
01.01. – 30.06.2015 7,50 %
01.07. – 31.12.2014 7,50 %
01.01. – 30.06.2014 7,50 %
01.07. – 31.12.2013 7,50 %
01.01. – 30.06.2013 8,00 %
01.07. – 31.12.2012 8,00 %
01.01. – 30.06.2012 8,00 %
01.07. – 31.12.2011 8,50 %
01.01. – 30.06.2011 8,00 %
01.07. – 31.12.2010 8,00 %
01.01. – 30.06.2010 8,00 %


Em. korko on enimmäiskorko, jota voidaan periä yksityishenkilöltä. Yritysten välisessä laskutuksessa voidaan sopia suuremmastakin korosta.

Korko kaupallisissa sopimuksissa (yritykseltä toiselle)

01.01. – 31.12.2018 8,0 %