Kulukorvaukset

KULUKORVAUKSET

Kilometrikorvaukset 2018 2019
kulkuneuvo Korvaus € / km Korvaus € / km
Auto 0,42 0,43
korotukset auton lisäksi:
Perävaunu 0,07 0,07
Asuntovaunu 0,11 0,11
Taukotupa tms. 0,21 0,22
Yli 80 kg:n tai suurikokoinen kone 0,03 0,03
Koira 0,03 0,03
Metsäautotie tai rakennustyömaa 0,09 0,09

Mukana matkustavista henkilöistä korotetaan korvausten enimmäismääriä 0,03 € / hlö.

Kotimaan päivärahat 2018 2019
Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä €
Yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 19,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42,00 42,00
matkavuorokauden ylitys 2 tunnilla 19,00 19,00
matkavuorokauden ylitys 6 tunnilla 42,00 41,00

Jos matkustaja saa kaksi ilmaista ateriaa ja kyseessä on kokopäiväraha, siitä vähennetään 50 %. Jos matkustaja saa yhden ilmaisen aterian ja kyseessä on osapäiväraha, siitä vähennetään 50 %.

Palkansaajan ateriakorvaus 2019

Jos päivärahaa ei makseta ja ruokailutauon aikana ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla, ateriakorvaus on 10,50 euroa (10,50 euroa 2018) yhdestä ja 21,00 euroa (21,00 euroa 2018) kahdesta ruokailusta.

Palkansaajan yömatkaraha 2019

Jos matkasta maksetaan päiväraha, matkavuorokaudesta 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja ei ole muuta majoittumiskorvausta, yömatkaraha on 13,00 euroa (12,00 euroa 2018).