Kulukorvaukset

KULUKORVAUKSET

Kilometrikorvaukset 2021 2020
kulkuneuvo Korvaus € / km Korvaus € / km
Auto 0,46 0,43
korotukset auton lisäksi:
Perävaunu 0,08 0,07
Asuntovaunu 0,12 0,11
Taukotupa tms. 0,23 0,22
Yli 80 kg:n tai suurikokoinen kone 0,03 0,03
Koira 0,03 0,03
Metsäautotie tai rakennustyömaa 0,10 0,09

Mukana matkustavista henkilöistä korotetaan korvausten enimmäismääriä 0,03 € / hlö.

Kotimaan päivärahat 2021 2020
Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä €
Yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20,00 20,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 45,00 43,00
matkavuorokauden ylitys 2 tunnilla 20,00 20,00
matkavuorokauden ylitys 6 tunnilla 45,00 43,00

Jos matkustaja saa kaksi ilmaista ateriaa ja kyseessä on kokopäiväraha, siitä vähennetään 50 %. Jos matkustaja saa yhden ilmaisen aterian ja kyseessä on osapäiväraha, siitä vähennetään 50 %.

Palkansaajan ateriakorvaus 2021

Jos päivärahaa ei makseta ja ruokailutauon aikana ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla, ateriakorvaus on 11,25 euroa (10,75 euroa 2020) yhdestä ja 22,50 euroa (21,50 euroa 2020) kahdesta ruokailusta.

Palkansaajan yömatkaraha 2021

Jos matkasta maksetaan päiväraha, matkavuorokaudesta 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja ei ole muuta majoittumiskorvausta, yömatkaraha on 13,00 euroa (14,00 euroa 2020).