Kulukorvaukset

KULUKORVAUKSET

Kilometrikorvaukset 2024 2023
kulkuneuvo Korvaus € / km Korvaus € / km
Auto 0,57 0,53
korotukset auton lisäksi:
Perävaunu 0,10 0,09
Asuntovaunu 0,15 0,14
Taukotupa tms. 0,29 0,27
Yli 80 kg:n tai suurikokoinen kone 0,04 0,04
Koira 0,04 0,04
Metsäautotie tai rakennustyömaa 0,12 0,011

Mukana matkustavista henkilöistä korotetaan korvausten enimmäismääriä 0,04 € / hlö.

Kotimaan päivärahat 2024 2023
Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä €
Yli 6 tuntia (osapäiväraha) 24,00 22,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 51,00 48,00
matkavuorokauden ylitys 2 tunnilla 24,00 22,00
matkavuorokauden ylitys 6 tunnilla 51,00 48,00

Jos matkustaja saa kaksi ilmaista ateriaa ja kyseessä on kokopäiväraha, siitä vähennetään 50 %. Jos matkustaja saa yhden ilmaisen aterian ja kyseessä on osapäiväraha, siitä vähennetään 50 %.

Palkansaajan ateriakorvaus 2024

Jos päivärahaa ei makseta ja ruokailutauon aikana ei ole mahdollisuutta aterioida tavanomaisella ruokailupaikalla, ateriakorvaus on 12,75 euroa (12,30 euroa 2023) yhdestä ja 25,50 euroa (24,00 euroa 2023) kahdesta ruokailusta.

Palkansaajan yömatkaraha 2024

Jos matkasta maksetaan päiväraha, matkavuorokaudesta 4 tuntia on kello 21.00 – 07.00 välisenä aikana ja ei ole muuta majoittumiskorvausta, yömatkaraha on 16,00 euroa (15,00 euroa 2023).