Palkan sivukulut

Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

PALKAN SIVUKULUT

Sosiaaliturvamaksu

2016 2017
maksuluokka sama kaikilla 2,12 %  1,08 %

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

2016 2017
TyEL (tilapäinen työnantaja) 25,10 %  25,10 %
TyEL (sopimustyönantaja, palkat 2015 alle 2 044 500 €) 24,70 %  25,10 %
YEL (vakuutuksessa määritellystä yrittäjän työtulosta),alle 53 v. 23,60 % 24,10 %
YEL (vakuutuksessa määritellystä yrittäjän työtulosta),53 v. täyttänyt, alle 68 v.
25,10 %  25,60 %
Työttömyysvakuutus, koko maksu
(jos palkkasumma alle 2 059 500 €)
2,15 %  2,40 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu, alle 53 v 5,70 % 6,15 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu, 53 v täyttänyt 7,20 % 7,65 %
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,15 %  1,60 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu pidätetään palkasta palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja maksaa maksun vakuutusyhtiölle eläkevakuutusmaksun yhteydessä. Työntekijän osuus sisältyy edellä mainittuihin prosentteihin, joiden mukaan työnantaja maksaa maksut vakuutusyhtiölle.

Tapaturmavakuutusmaksu

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on yhtiökohtaiset maksut. Maksu määräytyy toimialakohtaisesti tapaturmariskin mukaan. Alimmillaan maksu on noin 0,1 % (kuitenkin vähintään minimimaksu) ja enimmillään noin 7 %. Keskimäärin maksu on n. 0,7 %.
Vakuutus on otettava, jos työnantajan maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodessa yli 1 200 euroa.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu on 2,40 % (2,15 % 2016) palkkasumman ensimmäisestä 2 059 500 eurosta (2 044 500 eurosta 2016) ja 4,90 % (5,05 % 2016) ylimenevästä osasta.Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on 1,60 % (1,15 % 2016), mikä pidätetään palkasta samalla tavalla kuin työntekijän eläkevakuutusmaksukin. TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu on 0,70 % (1,00 % 2016).

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,07 % (0,07 % 2016) palkkasummasta.