Palkan sivukulut

PALKAN SIVUKULUT

Työnantajan sairausvakuutusmaksu (Sosiaaliturvamaksu)

2022 2021
maksuluokka sama kaikilla 1,34 %   1,53%

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

2022 2021
TyEL (tilapäinen työnantaja)  %  24,8 %
TyEL (sopimustyönantaja)  %  24,8 %
YEL (vakuutuksessa määritellystä yrittäjän työtulosta),alle 53 v.  %  24,1 %
YEL (vakuutuksessa määritellystä yrittäjän työtulosta),53 v. täyttänyt, alle 68 v.
 %  25,6 %
Työttömyysvakuutus, koko maksu
(jos palkkasumma alle 2 086 500 € (2 083 500 € 2018))
 %    1,9 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu, alle 53 v  %   7,15 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu, 53 – 62 v
 %   8,65 %
Työntekijän eläkevakuutusmaksu 63 – 67 v
 %   7,15 %
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu  %   1,40 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu pidätetään palkasta palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja maksaa maksun vakuutusyhtiölle eläkevakuutusmaksun yhteydessä. Työntekijän osuus sisältyy edellä mainittuihin prosentteihin, joiden mukaan työnantaja maksaa maksut vakuutusyhtiölle.

Tapaturmavakuutusmaksu

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on yhtiökohtaiset maksut. Maksu määräytyy toimialakohtaisesti tapaturmariskin mukaan. Alimmillaan maksu on noin 0,1 % (kuitenkin vähintään minimimaksu) ja enimmillään noin 7 %. Keskimäärin maksu on n. 0,8 %.
Vakuutus on otettava, jos työnantajan maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodessa yli 1 200 euroa.

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu on  % (1,90 % 2021) palkkasumman ensimmäisestä x eurosta (2 169 000 eurosta 2021) ja x % (3,30 % 2021) ylimenevästä osasta.Työntekijän osuus työttömyysvakuutusmaksusta on x % (1,40 % 2021), mikä pidätetään palkasta samalla tavalla kuin työntekijän eläkevakuutusmaksukin. TyEL-vakuutetun osaomistajan maksu on x % (0,65 % 2021).

Ryhmähenkivakuutusmaksu

Ryhmähenkivakuutusmaksu peritään tapaturmavakuutuksen yhteydessä ja ja on suuruudeltaan prosentin osia palkkasummasta.