Lasku

Normaalin verollista tai nollaverokannan alaista myyntiä koskevan laskun on alkaen sisällettävä seuraavat tiedot:

 1. laskun antamispäivä
 2. juokseva tunniste (numero), jolla lasku voidaan yksilöidä
 3. myyjän Y-tunnus, Eu-kaupassa Eu-arvonlisäverotunniste
 4. ostajan arvonlisäverotunniste, jota ostaja on käyttänyt ostossa, jos hän on ostosta verovelvollinen tai jos kyse on yhteisömyynnistä
 5. myyjän ja ostajan nimi ja osoite (huomattava on, että käytetään oikeita nimiä eikä mitään markkinointinimiä, mikä on valitettavan yleistä)
 6. myytyjen tavaroiden ja palveluiden määrä ja luonne (ei esim. ”kolmas erä sopimuksen mukaan” tai ”tavaraa”)
 7. tavaroiden toimituspäivä, palveluiden suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä, jos se voidaan määrittää eikä se ole sama kuin laskun antamispäivä
 8. veron peruste kunkin verokannan tai verottomuuden osalta, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole otettu huomioon yksikköhinnassa
 9. verokanta
 10. suoritettavan veron euromäärä (ei kuitenkaan marginaaliverojärjestelmän soveltamistilanteissa)
 11. verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste (tai viittaus tämän lain tai arvonlisäverodirektiivin asianomaiseen säännökseen)
 12. maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai matkatoimistojen marginaaliverotusmenettelystä
 13. merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä
 14. jos laskulla muutetaan aikaisemmin annettua laskua, yksiselitteinen viittaus tähän laskuun.

Kohdissa 11-13 mainitut asiat mainitaan luonnollisesti vain silloin, kun kyse on tällaisesta myynnistä.

Kevennetyt laskumerkintävaatimukset

Kevennettyjä vaatimuksia voivat noudattaa vähittaiskauppaa tai siihen rinnastettavaa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvaa myyntitoimintaa harjoittavat yritykset. Sama koskee myös muita, alle 250 euron suuruisia laskuja. Kevennetyt laskumerkinnät ovat:

 • laskun antamispäivä
 • myyjän nimi ja Y-tunnus
 • myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne
 • suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain

Kevennettyjä vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta tavaroiden tai palveluiden yhteisömyyntiin, kaukomyyntiin, eikä sellaisten tavaroiden myyntiin, jotka kuljetetaan Suomesta toiseen jäsenvaltioon ja jotka myyjä asentaa tai kokoaa siellä.

Huom! Laskuissa täytyy mainita myös IBAN-muotoinen tilinumero ja BIC-koodi!!!